E Diel, 07 Shkurt, 2016

Llojet e Semundjeve Mendore - Crregullim Psikologjik

Indeksi i artikullit
Llojet e Semundjeve Mendore
Crregullim Psikologjik
Crregullime te personalitetit
Njerëzit me çrregullim
nje person me nje çrregullim somatoform
Te gjitha faqet

 

• çrregullime Psychotic: çrregullime te Psychotic perfshijne shtrembëruar vetedijen dhe te menduarit. Dy nga simptomat me te zakonshme te çrregullimeve psikotike jane hallucinations - pervoja e imazheve ose tingujve që nuk jane reale, te tilla si zëra te dëgjimit - dhe iluzionet - besime te rrejshme që personi i sëmurë e pranon si te vërtete, pavarësisht nga provat per te kundërten. Skizofrenisë ështe nje shembull i nje çrregullim psikotike.
• çrregullime Ushqimi: Ushqimi i çrregullimeve te perfshijë emocionet ekstreme, qëndrimet dhe sjelljet që perfshijne peshën dhe ushqim. Anorexia nervosa, bulimia dhe nervosa qejf te hahet çrregullim jane çrregullime me te zakonshme te hahet.
kontroll Impulsi dhe çrregullime te varësisë: Njerëzit me çrregullime te kontrollit impuls jane te paafte per t'i rezistuar kërkon, ose impulseve, per te kryer akte te cilat mund te jene te dëmshme per veten apo te tjerët. Pyromania (duke filluar nga zjarret), kleptomani (vjedhje) dhe bixhozin i sëmurë jane shembuj te çrregullimeve kontrollit impuls. Alkooli dhe droga jane objekte te zakonshme te varëshme. Shpesh, njerëzit me këto çrregullime te te perfshihet ne menyrë me objektet e varësisë së tyre që ata te fillojne te lërë pas dore pergjegjësite dhe marrëdhëniet.